ေနရာေျပာင္းျခင္း

ဤစာကို ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ TGTCေက်ာင္းသားတစ္ဦး ေရးသားသည္။
ဟုတ္ကဲ့..
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဂ်ီတီစီေက်ာင္းေလးကို ဂ်ီတီယူ (တကၠသိုလ္ျဖစ္သြားျခင္း) အျဖစ္ေျပာင္းလဲၿပီး ေနရာကိုလည္း လြမ္းေမာဖြယ္အတိ၊ အရိပ္အာ၀ါသအတိရွိလွတဲ့ ကန္႐ုိးမည္ေသာ ေက်းရြာေလးမွစြန္႔ကာ ေကတုမတီၿမိဳ႕သစ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕လိုက္ပါၿပီ။
ကၽြန္ေတာ္လည္းပဲ ၀င္မေရးျဖစ္တာ ေတာ္ေတာ္ေလးကို ၾကာေနပါၿပီ။
ဒါ့ေၾကာင့္ အမွတ္ရစြာနဲ႔ နည္းနည္း၀င္ေရးလိုက္တာပါ။
ကၽြန္ေတာ္လည္း ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းပါၿပီလို႔ ..
အရင္ gtctoneka.blogspot.com မွ ယခု http://gtc.taungoo.net သို႔ေျပာင္းေရႊ႕လိုက္ပါၿပီ။

စကားမစပ္ေျပာရဦးမယ္
ယခုဘေလာ့နဲ႔ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ရဲ႕ဘေလာ့နဲ႔ Theme ခ်င္းသြားတူေနတယ္လို႔ေျပာတာကို သူကမတူပါဘူးလို႔ ျပန္ေျပာတယ္။ သူသိေအာင္ပဲ ဒီကေနေျဖရွင္းလိုက္ပါရေစ...
ကၽြန္ေတာ္က သူသံုးတဲ့ theme ကုိပဲ အေျခခံၿပီး ျပန္လည္ျပဳျပင္ၿပီး သံုးထားတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ထပ္တူႀကီးမဆင္ေသာ္ျငားလည္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတူပါတယ္လို႔ ေျပာလိုက္ပါတယ္ဗ်ာ..