ဒီေန႔

ဤစာကို , ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ TGTCေက်ာင္းသားတစ္ဦး ေရးသားသည္။
ဒီေန႔တစ္ေနကုန္ကို ဒီအက်ဥ္းခ်ဳပ္ အက်ယ္ခ်ဲ႕လုပ္ေနရတာနဲ႔ ဘာစာမွမေရးျဖစ္ဘူးဗ်.....

မီးကလည္း ျပတ္ေနတာမ်ားတယ္... အေရးထဲ မီးစက္ကလည္း ပ်က္ေနတယ္.. ေကာ္နက္ခ်င္ကလည္း သိပ္မေကာင္းေတာ့ ဖီးမလာေသးဘူး... မိုးေတြရြာတဲ့ အခ်ိန္ေရာက္ရင္ ဒုကၡေရာက္တယ္ဗ်.... အခုလည္း မိုးအံု႔လိုက္၊ မိုးရြာလိုက္နဲ႔ဗ်ာ......

1 ခုေလာက္ေတာ့မွတ္ခ်က္ေတြေရးထားၾကတယ္

Make A Comment