ဟိုဟိုဒီဒီ

ဤစာကို ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ TGTCေက်ာင္းသားတစ္ဦး ေရးသားသည္။
မဂၤလာပါ....
ကၽြန္ေတာ္တစ္ႀကိမ္ ျပန္လာပါၿပီ....
အခုတေလာ မအားေသးတာနဲ႔ ၀င္မေရးျဖစ္တာပါ.... ေရးမလို႔ကိစၥေလးေတြက ေခါင္းထဲမွာ တန္းစီေနတာပါပဲဗ်ာ..

..............

0 ခုေလာက္ေတာ့မွတ္ခ်က္ေတြေရးထားၾကတယ္

Make A Comment