ပထမအႀကိမ္ဘြဲ႔ယူတုန္းက

ဤစာကို ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ TGTCေက်ာင္းသားတစ္ဦး ေရးသားသည္။
ပထမအႀကိမ္ဘြဲ႔ယူတာက နည္းပညာဘြဲ႔ပါ (B-tech) ... အဲ့ကလိုအခ်ိန္တုန္းက အိမ္ကလူႀကီးေတြကိုလည္းမေခၚဘဲနဲ႔ သူငယ္ခ်င္းေတြပဲ စုၿပီး ၀ိုင္း၀န္းျပင္ဆင္ၿပီးသြားၾကရတာပါ...

အဲဒီတုန္းက အေဆာင္ကသူငယ္ခ်င္းေတြဆီကို ၀င္ထြက္သြားလာေနေတာ့ ဘြဲ႔ယူမယ့္ မနက္ေစာေစာေလာက္မွာ အိမ္ကေနေရခ်ဳိးၿပီးေတာ့ ထြက္ခဲ့တယ္.. အေဆာင္ေရာက္ေတာ့မွ အ၀တ္အစားလဲတယ္...

ဒီပံုကေတာ့ မွန္ႀကီးဆိုတ့ဲသူငယ္ခ်င္းနဲ႔ (သူအ၀တ္မလဲခင္) ႐ိုက္ထားတဲ့ပံုပါ.... အႀကိဳေန႔ကပါ....

0 ခုေလာက္ေတာ့မွတ္ခ်က္ေတြေရးထားၾကတယ္

Make A Comment