အခုလက္ရွိ ဘေလာ့အေျခအေန

ဤစာကို ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ TGTCေက်ာင္းသားတစ္ဦး ေရးသားသည္။
ကၽြန္ေတာ္ေရးေနတဲ့ ဘေလာ့အတြက္ကို ပံုေလးေတြ တင္မလို႔ၾကံထားတာ .. ေကာ္နက္ရွင္က လံုး၀မစြန္ပါ။ ဘေလာ့ဂါမွာ ထရက္ဖစ္မ်ားျဖစ္ေနတာလား၊ မမေကာ္နက္ခ်င္က ရာသီဥတုေၾကာင့္မ်ားလား ဆိုတာကို မခြဲျခားတတ္ေတာ့ပါဘူးဗ်ာ....


0 ခုေလာက္ေတာ့မွတ္ခ်က္ေတြေရးထားၾကတယ္

Make A Comment